За нас


                                                                                     

В.  С.  Прим”  ООД, ЕИК 205305495, изпълнява проект с наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив COVID – 19” по процедура BG16RFOP002 – 2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID – 19” по Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност”, на стойност: 10000 лв., от които 8500 лв. Европейско и 1500 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ  е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 30.09.2020 г. До 30.12.2020 г. . Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за български микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID – 19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID – 19 и стабилност на работните места. 
                                                                                        

Проект и главна цел:  Договор номер BG16RFOP002-2.073-19854-C01 по процедура – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID – 19”
 
Бенефициент:   В. С. ПРИМ  ООД, ЕИК 205305495
 
Обща стойност:
 10000 лв., от които  8500 лв.
европейско и 
1500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало:
  30.09.2020 г.
Край:
 30.12.2020 г.


                             


                                                                                                                                                                    


Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки с рег. № BG16RFOP002-2.095-1098-М001
 

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): В. С. Прим ООД,
ЕИК: 205305495


Общата стойност на заявлението за подкрепа: 62938.96
лв.
 
Начало:
22.01.2021 г.

Край: 22.04.2021г.