За нас
                                                                                                        

Проект и главна цел: Договор № BG16RFOP002-2.089-2615-C01 по ОП «Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002-2.089 - Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19»

Бенефициент: В.С. Прим ООД, ЕИК: 205305495
 
Обща стойност: 50000.00 лв., от които 42 500.00 лв.
европейско и  7500.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 10.11.2021 г.
Край:      10.02.2022 г.
 


                                                                                                                                                                    


Проект и главна цел: Подкрепа чрез oборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки с рег. № BG16RFOP002-2.095-1098-М001
 

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): В. С. Прим ООД,
ЕИК: 205305495


Общата стойност на заявлението за подкрепа: 62938.96
лв.
 
Начало:
22.01.2021 г.

Край: 22.04.2021г.