За нас

                                                                                                                                                                    


Проект и главна цел: Подкрепа чрез oборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки с рег. № BG16RFOP002-2.095-1098-М001
 

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): В. С. Прим ООД,
ЕИК: 205305495


Общата стойност на заявлението за подкрепа: 62938.96
лв.
 
Начало:
22.021 г.

Край: 22.04.2021г.